Cách noi chuyện với vũ trụ

$ 19.99
Pengiriman dihitung saat checkout.

 

Vũ trụ quan tâm đến trái tim bạn, không phải thành tựu của bạn. Tidak ada pesan untuk waktu yang lama, lebih banyak lagi yang datang! Thế giới của chúng ta cho phép chúng ta có nhiều cơ hội để nâng cao trí tuệ của mình, và thông qua khóa học này, chúng ta có thể học cách nâng cao trí tuệ bằng ngôn timh. Chúng ta có thể tiếp cận, với sự hỗ trợ của các nguồn năng lượng vũ trụ, tất cả những gì cuộc sống nắm giữ bên trong chính nó: Tình yêu thương vô ng.

Hc cách tìm thấy tình yêu trong trái tim của chúng ta và sẵn sàng đồng sáng tạo với vũ trụ! Tìm ra tin tốt trong khóa học này, rằng tất cả chúng ta đều có bản thiết kế của vũ trụ bên trong mình! Lakukan apa yang Anda inginkan dari apa yang Anda butuhkan untuk pergi ke tempat lain.

Chắc hẳn bây giờ lapor - có cách nào X nU để làm điều đó không? Tất nhiên. Tin tôi đi, đó chắc chắn là một nghệ thuật. Cng giống lagi đan rổ. Để thể hiện sự phong phú hơn trong cuộc sống của bạn, bạn cần phải sẵn sàng tạo ra một kết nối sâu sắc hơn với Vũ trụ.

Memutuskan dan Memutuskan Saat Ini

Tolerant Planet akan pergi ke tempat yang lebih baik dari yang Anda lihat di mana Anda ingin pergi ke sana.

Semua ini terjadi, lalu lintas, dan mulai dari hal-hal ini, Planet Tolerant LTD, tp hợp các nhà văn, doanh nhân và nhà nghin, ca tạo ra một làn sóng khoan dung bền vững trong chính họ và lẫn nhau.

Yu hành tinh của chúng ta, Yêu con người của chúng ta.

 


15% Off

Saat Anda berlangganan buletin kami